AC/DC Lösungen & Batterieladegeräte: EOL | LIN | OPF | OLC | SIM Serie

EOL, LIN, OPF, OLC & SIM Serie


Robust, 115/230Vac Eingang, Konduktions-/Konvektionskühlung
Modell
Name
Ausgangs-
leistung
(Maximum)
Ausgans-
spannung

(Maximum)
Anzahl
Ausgänge
Eingangs-
spannung
Dimensionen
(B x H x T)
Beinhaltet Verbindungsstücke, Flanschen, Schrauben und Ventilatoren
Eigenschaften
Besonderheiten
EOL 76 60W 5,+/-12 3 115/230V F1: 114 x 51 x 201 mm
4.5" x 2" x 7.9"
Plug-In-Format (Eurocard) verfügbar. Konduktions-/Konvektionskühlung
SIM 98 65W 5,+/-12, 24V 4 115/230V 104 x 41 x 165 mm
4.1" x 1.6" x 6.5"
Open-frame
LIN 67 100W - 3 115/230V F2: 114 x 58 x 256 mm
4.5" x 2.3" x 10.1"
Konduktions-/Konvektionskühlung
EOL 67 150W - 3 115/230V F2: 114 x 58 x 256 mm
4.5" x 2.3" x 10.1"
Plug-In-Format (Eurocard) verfügbar.
OPF 84 150W - 5 115/230V F3: 132 x 64 x 300 mm
5.2" x 2.5" x 11.8"
Konduktions-/Konvektionskühlung
EOL 59 180W 48V 1 115/230V F1: 114 x 51 x 201 mm
4.5" x 2" x 7.9"
Plug-In-Format (Eurocard) verfügbar.
EOL 90 180W 60V 1 115/230V F2: 114 x 58 x 256 mm
4.5" x 2.3" x 10.1"
Konduktions-/Konvektionskühlung
EOL 95 180W - 2 115/230V F2: 114 x 58 x 256 mm
4.5" x 2.3" x 10.1"
Konduktions-/Konvektionskühlung
OLC 53 200W 125V 1 115/230V F2: 114 x 58 x 256 mm
4.5" x 2.3" x 10.1"
Konduktions-/Konvektionskühlung
OLC 59 250W 48V 1 115/230V F1: 114 x 51 x 201 mm
4.5" x 2" x 7.9"
Konduktions-/Konvektionskühlung